ขนาดไม้แบบพลาสติก

ขนาดไม้แบบพลาสติก 

 แบบข้างคาน

 แบบพลาสติกเสริมเหล็กชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแบบข้างคานโดยมีความหนา  2.5  ซม.  เสริมด้วยเหล็กกล่อง หนา 2 มม. และตีไม้เกไว้ทุกๆระยะ  50  ซม. จะทำให้แบบพลาสติกเสริมเหล็กนี้มีความแข็งแรงทนทาน  สามารถรับแรงเบ่งของคอนกรีตได้ดี  


แบบเสา

 แบบพลาสติกเสริมเหล็กชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแบบเสา โดยมีความหนา 2.5 ซม. เสริมด้วยเหล็กกล่อง   หนา 2 มม. และมีเหล็กไว้ทุกๆระยะ 50ซม. ซึ่งใช้สำหรับวางแคลมป์เพื่อรัดเสา จะทำให้แบบพลาสติกเสริมเหล็กนี้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับแรงเบ่งของคอนกรีตได้ดี 

         

  

 

Visitors: 115,267