วิธีใช้งาน

*ลูกค้าสามารถส่งแบบแปลนคาน ให้ทางร้านคำนวณการจัดวาง
*สามารถนำไปวางตามแบบได้ทันที
ได้งานรวดเร็ว สะดวก เข้าแบบง่ายกว่า  
บริการส่งถึงหน้างาน

วิธีใช้งานแบบเสา
1).ตั้งแบบเสาทั้ง 4 ด้าน แนวตั้ง กับเหล็กเสาที่ผูกไว้
2).ใช้แคลมป์ล๊อค ใส่กับร่องเหล็กเสา ให้ปลายแคลมป์ล๊อคหันเข้ากับตัวเสา
3).ใส่ลิ่มไม้ ทางด้านขวาของแคลมป์ล๊อค
4).ใช้ค้อนตีลิ่มไม้ให้แน่นพอสมควร

วิธีใช้งานแบบคาน
1).วางแบบคาน ตามเหล็กคานที่ผูกไว้ ทั้ง 2 ด้าน ตรงข้ามกัน
2).ใช้ไม้ค้ำยันแบบด้านข้างเป็นไม้ยูคาลิปตัส ขนาด 2.5" หรือ ไม้ขนาด 1.5"×3"
ตียึดติดกับไม้เกของแบบพลาสติก ให้ปลายไม้ค้ำยันยึดติดกับปากแบบตามสมควร

3).ที่ด้านล่างแบบคาน ใช้ตะปูตียึดไม้เกเข้ากับตง หรือใช้ไม้ขนาด 1.5"×3"
ตียึดด้านล่างแบบคาน ไม่จำเป็นต้องยึดยาวต่อเนื่อง ให้ยึดตรงไม้เกไว้ให้แน่นก็พอ

4).ใช้ไม้ยูคาลิปตัส ขนาด 1.5" ตียึดปลายบนสุดของไม้เก ระหว่างแบบทั้ง 2 ข้าง
พร้อมวัดระยะความห่างของแบบตามขนาดคาน

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 115,269