ไม้แบบพลาสติก คือ

ไม้แบบพลาสติก เสริมเหล็ก

นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ที่ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำงานได้รวดเร็วขึ้น และประหยัดขึ้น

      คือ ไม้แบบคอนกรีตที่ทำจากวัสดุพลาสติกโพลิเอทธีลิน ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน และน้ำหนักเบา ทำให้สามารถติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย ตลอดจนทนทานต่อสภาพอากาศ โดยมีการเสริมเหล็กเป็นแกนทำให้สามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นและแข็งแรงมากขึ้น

       สำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ไม้แบบ (Formwork) นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลเวลาการทำงาน และต้นทุนการก่อสร้าง เพราะหากไม้แบบมีน้ำหนักมาก จะทำให้ทำงานล่าช้า หรือ ต้องใช้เครื่องจักรกลในการยกประกอบติดตั้ง นั้นก็หมายถึงต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น และหากมีความคงทนก็สามารถที่จำนำมาใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งทำให้ต้นทุนค่าไม้แบบนั้นลดลงไปอีก

       ปกติผู้รับเหมาก่อสร้างไทยนั้นจะคุ้นเคยกับไม้แบบไม้ เพราะหาได้ง่าย สามารถนำมาประกอบได้ขนาดตามที่ต้องการได้ง่าย น้ำหนักไม่มาก แต่ปัจจุบันราคาไม้แบบเริ่มสูงขึ้น และหายากมากขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มนำไม้แบบเหล็ก (Steel Formwork) เข้ามาใช้งานแทน  เพราะสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ตลอด แต่ก็มีข้อเสียคือ ราคาสูง และมีน้ำหนักมาก

 โดยแม่กลองไม้แบบนั้น มีไม้แบบพลาสติกเป็นไม้แบบ เสา ข้างคาน ท้องคาน และ ฐานราก

 

ภาพแบบเสาพลาสติกหน้างาน

 

ไม้แบบพลาสติกให้เช่า

Visitors: 115,266