ขั้นตอนการเช่าไม้แบบ

ขั้นตอนการเช่า ไม้แบบพลาสติก ง่ายสะดวก
>>แจ้งจำนวนไม้แบบ,จำนวนวัน,สถานที่จัดส่ง
>>หรือ ส่งแบบแปลนให้ทางร้าน คำนวณการวางแบบ,ปริมาณใช้แบบ 
>>ชำระค่าเช่าเงินประกัน
>>จัดส่งไม้แบบ
>>คืนแบบ>>รับเงินประกันคืน

  

LineID:0639789644
E-mail:vhs.msg@gmail.com

เขตพื้นที่จัดส่ง
กรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี
นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง พัทยา
ปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดอื่นๆ 
**สอบถามพื้นที่จัดส่ง หรือมารับแบบได้ด้วยตนเอง

 

 

   

Visitors: 115,266